PHỤ KIỆN LỊCH – ỐC THÔNG MINH

ỐC THÔNG MINH

Ốc thông minh chuyên dùng trong bloc lịch 365 ngày,

Mỗi khi xé lịch ốc thông minh có lấy tờ lịch không dính lại cuốn lịch (đầu lịch) không làm rách lịch, gữi thẩm mỹ, gọn nhẹ, dễ vận chuyển, độ bền cao

ỐC LỊCH THÔNG MINH, ỐC LỊCH BLOC
ỐC LỊCH THÔNG MINH, ỐC LỊCH BLOC
ỐC LỊCH THÔNG MINH, ỐC LỊCH BLOC
ỐC LỊCH THÔNG MINH, ỐC LỊCH BLOC
ỐC LỊCH THÔNG MINH, ỐC LỊCH BLOC
ỐC LỊCH THÔNG MINH, ỐC LỊCH BLOC
ỐC LỊCH THÔNG MINH, ỐC LỊCH BLOC
ỐC LỊCH THÔNG MINH, ỐC LỊCH BLOC
ỐC LỊCH THÔNG MINH, ỐC LỊCH BLOC
ỐC LỊCH THÔNG MINH, ỐC LỊCH BLOC

 

Liên Hệ với chúng tôi