Gia công sổ tay lò xo, đục lỗ sổ còng

 Gia công sổ tay lò xo, đục lỗ sổ còng

Gia công đóng gáy sách, catalogue, lò xo catalogue, lò xo menu, lò xo xoắn

gia-cong-dong-loxo-khoan-duc-lo-phucthinh-01 gia-cong-dong-loxo-khoan-duc-lo-phucthinh-02 gia-cong-dong-loxo-khoan-duc-lo-phucthinh-04 gia-cong-dong-loxo-khoan-duc-lo-phucthinh-05 gia-cong-dong-loxo-khoan-duc-lo-phucthinh-06 gia-cong-dong-loxo-khoan-duc-lo-phucthinh-07

GIA-CONG-DONG-LOXO-KHOAN DUC-LO-PHUCTHINH
GIA-CONG-DONG-LOXO-KHOAN DUC-LO-PHUCTHINH
GIA-CONG-DONG-LOXO-KHOAN DUC-LO-PHUCTHINH
GIA-CONG-DONG-LOXO-KHOAN DUC-LO-PHUCTHINH