ĐÓNG KIM LỒNG ( SÁCH BÁO – TẠP CHÍ – CATALOGUE – TẬP HỌC SINH )

Một cuốn sách gồm nhiều trang, khi in các trang được chia nhóm và ghép + in lên một tờ in có kích thước lớn, sau khi in ta gấp tờ in theo một thứ tự nào đó thì sẽ được một tay sách. Nhiều tay sách ghép lại thành ruột sách.
Để ghép các tay sách lại với nhau, ta có các kiểu như:
– Đóng lồng – saddle stich: các tay sách được lồng vào nhau từ ngoài vào trong. Kiểu này dùng cho sản phẩm có số trang ít, dùng phương pháp đóng kim lồng.
– Đóng kẹp – perfect binding: các tay sách được xếp chồng lên nhau. Kiểu này dùng cho sản phẩm có số trang nhiều, thành phẩm theo cách may chỉ vào bìa (sách) hoặc phay gáy vào keo nóng (tạp chí, catalog, các loại sách…)

GIA-CONG-CA-GAY-KEO-0
GIA-CONG-CA-GAY-KEO-0

gia-cong-ca-gay-keo-02

About with us :