NẸP LỊCH THIẾC – NẸP LỊCH NGÂN HÀNG AGRIBANK

Nẹp lịch thiếc có từ rất lâu và được nhiều công ty, tổ chức sử dụng để truyền đạt thông tin câu chúc cũng như thương hiệu của mình lên trên mỗi chiếc nẹp. Nẹp lịch thiếc là một trong … Continued

NẸP LỊCH THIẾC – NẸP LỊCH NGÂN HÀNG VIETINBANK

Nẹp lịch thiếc có từ rất lâu và được nhiều công ty, tổ chức sử dụng để truyền đạt thông tin câu chúc cũng như thương hiệu của mình lên trên mỗi chiếc nẹp. Nẹp lịch thiếc là một trong … Continued